تصفح باللغة العربية
Professional Designer
Website Hosting
 • 150 MB

  Yearly Price :150 AED
 • Disk space: 150 MB

 • Monthly Bandwidth: 5 GB

 • Emails: 2

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Not Available

 • Database: Not Available

 • Backup: Not Available

 • 250 MB

  Yearly Price :250 AED
 • Disk space: 250 MB

 • Monthly Bandwidth: 7.5 GB

 • Emails: 5

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Not Available

 • Database: Not Available

 • Backup: Available

 • 500 MB

  Yearly Price :500 AED
 • Disk space: 500 MB

 • Monthly Bandwidth: 15 GB

 • Emails: 10

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: 2

 • Backup: Available

 • 1.000 MB

  Yearly Price :700 AED
 • Disk space: 1 GB

 • Monthly Bandwidth: 30 GB

 • Emails: 15

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: 3

 • Backup: Available

 • 2.000 MB

  Yearly Price :1000 AED
 • Disk space: 2 GB

 • Monthly Bandwidth: 50 GB

 • Emails: 20

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: Unlimited

 • Backup: Available

 • 3.000 MB

  Yearly Price :1200 AED
 • Disk space: 3 GB

 • Monthly Bandwidth: 70 GB

 • Emails: 25

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: Unlimited

 • Backup: Available

 • 4.000 MB

  Yearly Price :1400 AED
 • Disk space: 4 GB

 • Monthly Bandwidth: 90 GB

 • Emails: 30

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: Unlimited

 • Backup: Available

 • 5.000 MB

  Yearly Price :1600 AED
 • Disk space: 5 GB

 • Monthly Bandwidth: 120 GB

 • Emails: 35

 • Operating System: Linux

 • cPanel: Available

 • Databases: Unlimited

 • Backup: Available